Minimálna mzda a mzdové veličiny v roku 2021

Minimálna mzda

Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť vyplatená zamestnancovi za plný pracovný úväzok. Od 1.1.2021 patrí zamestnancovi pracujúcemu na plný úväzok (40hodinový týždenný úväzok) minimálna mesačná mzda vo výške 623 €. Uvedená suma minimálnej mzdy je hrubom, to znamená že z tejto mzdy sa platia odvody na zdravotné postenie, sociálne poistenie a daň.

Minimálna hodinová mzda (hrubá mzda) od 1.1.2021:

 • 3,58 € za hodinupri 40 hodinovom týždňovom úväzku+dohody
 • 3,695 € za hodinu pri 38,75 hodinovom týždňovom úväzku 
 • 3,819 € za hodinu pri 37,5 hodinovom týždňovom úväzku 

Odvody do Sociálneja zdravotnej poisťovni

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca.

Odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne (25,2%):

 • nemocenské poistenie – 1,4 %
 • dôchodkové starobné poistenie – 14 %
 • dôchodkové invalidné poistenie –3 %
 • úrazové poistenie – 0,8 %
 • garančné poistenie – 0,25 %
 • poistenie v nezamestnanosti – 1 %
 • rezervný fond solidarity – 4,75 %

Odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne (9,4%):

 • nemocenské poistenie – 1,4 %
 • dôchodkové starobné poistenie – 4 %
 • dôchodkové invalidné poistenie –3 %
 • poistenie v nezamestnanosti – 1 % 

Pri výpočte odvodov na zdravotné poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca.

 • odvody zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne 10 % (osoba so zdravotným postihnutím 5 %)
 • odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne 4 % (osoba so zdravotným postihnutím 2%)

Príplatky a mzdové zvýhodnenia v roku 2021

So zmenou výšky minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu. Od roku 2021 sa určuje výška týchto príplatkov pevnou sumou.

 • práca v sobotu – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79€ za hodinu
 • prácav nedeľu – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške 3,58 € za hodinu
 • nočnápráca (neriziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,43 € za hodinu
 • nočnápráca (riziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,79 € za hodinu
 • práca nadčas – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 25 % z priemerného zárobku
 • práca nadčas (riziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 35 % z priemerného zárobku
 • práca vo sviatok – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 100 % z priemerného zárobku
 • pracovná pohotovosť na pracovisku – za každú hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy 3,58 €
 • pracovná pohotovosť mimo pracoviska – za každú hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške najmenej 0,72 €

Životné minimum

Suma životného minima ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus a aj sadzbu dane.

Životné minimum sa mení vždy k 1. júlu. Od1.7.2021 je suma životného minima 214,83 € / mesiac.

Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka závisí od výšky životného minima (ŽM),  ale aj od základu dane daňovníka. Suma životného minima platná od 1.júla 2020 do 30.6.2021 je 218,06 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka:

 • základ dane do 19 936,22 € (92,8 x ŽM), tak nezdaniteľná časť základu dane je 375,95 € mesačne (4 511,43 € ročne)
 • základ dane vyšší ako 19 936,22 € (vyšší ako 92,8 x ŽM), tak nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta: 44,2x životné minimum (9 495,49 €) – ¼ základu dane (základdane : 4)
 • ak je základ dane vyšší ako 37 981,94 €, tak nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Nezdaniteľnáčasť na manžela /manželku:

 • základ dane do 37 981,94 € (176,8 x ŽM) , tak nezdaniteľná časť na manželku:  4 124,74€ – vlastný príjem manželky (kde suma 4 124,74 = 19,2 násobok životného minima)
 • základ dane vyšší ako 37 981,94 €, tak nezdaniteľná časť namanželku: 13 620,22 – ¼  ZD  – vlastný príjem manželky (kde suma 13 620,22 je 63,4 násobok životného minima)
 • základ dane vyšší ako 54 480,88 €,  tak nezdaniteľná časť na manželku je nula.

Daňový bonus v roku 2021

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie od štátu na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

O sumu daňového bonusu sa zníži odvod preddavkov na daň. Zamestnanec si môže nárok na daňový bonus uplatniť každý mesiac.

Mesačná výška daňového bonusu od 1.1.2021 do 30.6.2021

 • 46,44 € - dieťa vo veku do 6 rokov
 • 23,22 € - dieťa vo veku od 6 rokov

Mesačná výška daňového bonusu od 1.7.2021 do 31.12.2021

 • 46,44 € - dieťa vo veku do 6 rokov
 • 39,47 € - dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,22 € - dieťa vo veku od 15 rokov

Nárok na uplatnenie daňového bonusu:

 • príjmy zamestnanca dosiahli aspoň polovicu minimálnej mzdy – 311,50 € mesačne (3 738 €/ročne),
 • zamestnanec vypíše a podpíše tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov  zo závislej činnosti v časti týkajúcej sa daňového bonusu,
 • zamestnanec doloží zamestnávateľovi rodný list dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak toto dieťa navštevuje strednú alebo vysokú školu v dennej forme štúdia.

Sadzba dane v roku 2021

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zúčtovanej a vyplatenej zamestnancovi v roku 2021 je:

 • 19% z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne mesačne sumu 3 165,16 € vrátane
 • 25% zo sumy prevyšujúcej sumu 3 165,16 € mesačne

Vypočítaný preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu, ak si ho daňovník uplatnil.

Daň za rok 2021 sa nevyrubí a neplatí, ak daň za rok 2021 nepresiahne 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021 nepresiahnu 2 255,72 €.

Naučte sa s nami spracovávať mzdovú agendu. Pozrite si nové termíny kurzu Mzdové účtovníctvo.

Viac článkov zo sveta účtovníctva, kurzov a podnikania

Kurzy
24.3.2021 16:04
 • 
2 minúty
Online kurz účtovníctva
Študuj s nami účtovníctvo online. Online kurz účtovníctva aj pre úplných začiatočníkov. Naučíš sa základy podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky. Dnes sa prihlás, zajtra študuj :-)
Kurzy
26.3.2021 14:22
 • 
3 minúty
Ako si vybrať správny kurz?
Ak uvažuješ, že absolvuješ nejaký kurz, tak je veľmi dôležité, aby si si vybral kurz, ktorý je pre teba vhodný. Dôvod je prostý - ak začneš kurz, ktorý ti z akéhokoľvek dôvodu nesedí, tak sa ti nebude chcieť učiť a bude to celé takpovediac k ničomu. 
Práca
25.6.2020 13:48
 • 
3 minúty čítania
3 dôvody, prečo sú kurzy relevantné pre tvoj životopis
Keď si zamestnávatelia hľadajú nového pracovníka, tak si zvyčajne všímajú rôzne veci, avšak všetci sa snažia nájsť odpoveď na otázku, či tento človek bude predstavovať pre ich firmu cenný prínos.

Nečakaj.

Rezervuj si miesto na kurze, zaberie ti to len minútu.