Minimálna mzda a mzdové veličiny v roku 2022

Minimálna mzda

Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť vyplatená zamestnancovi za plný pracovný úväzok. Od 1.1.2022 patrí zamestnancovi pracujúcemu na plný úväzok (40hodinový týždenný úväzok) minimálna mesačná mzda vo výške 646 €. Uvedená suma minimálnej mzdy je hrubom, to znamená že z tejto mzdy sa platia odvody na zdravotné postenie, sociálne poistenie a daň.

Minimálna hodinová mzda (hrubá mzda) od 1.1.2022:

 • 3,713 € za hodinupri 40 hodinovom týždňovom úväzku+dohody
 • 3,833 € za hodinu pri 38,75 hodinovom týždňovom úväzku 
 • 3,961 € za hodinu pri 37,5 hodinovom týždňovom úväzku 

Odvody do Sociálneja zdravotnej poisťovni

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca.

Odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne (25,2%):

 • nemocenské poistenie – 1,4 %
 • dôchodkové starobné poistenie – 14 %
 • dôchodkové invalidné poistenie –3 %
 • úrazové poistenie – 0,8 %
 • garančné poistenie – 0,25 %
 • poistenie v nezamestnanosti – 1 %
 • rezervný fond solidarity – 4,75 %

Odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne (9,4%):

 • nemocenské poistenie – 1,4 %
 • dôchodkové starobné poistenie – 4 %
 • dôchodkové invalidné poistenie –3 %
 • poistenie v nezamestnanosti – 1 % 

Pri výpočte odvodov na zdravotné poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca.

 • odvody zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne 10 % (osoba so zdravotným postihnutím 5 %)
 • odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne 4 % (osoba so zdravotným postihnutím 2%)

Príplatky a mzdové zvýhodnenia v roku 2022

So zmenou výšky minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu. Od roku 2021 sa určuje výška týchto príplatkov pevnou sumou.

 • práca v sobotu – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79€ za hodinu
 • prácav nedeľu – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške 3,58 € za hodinu
 • nočnápráca (neriziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,43 € za hodinu
 • nočnápráca (riziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,79 € za hodinu
 • práca nadčas – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 25 % z priemerného zárobku
 • práca nadčas (riziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 35 % z priemerného zárobku
 • práca vo sviatok – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 100 % z priemerného zárobku
 • pracovná pohotovosť na pracovisku – za každú hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy 3,58 €
 • pracovná pohotovosť mimo pracoviska – za každú hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške najmenej 0,72 €

Životné minimum

Suma životného minima ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus a aj sadzbu dane.

Životné minimum sa mení vždy k 1. júlu. Od1.7.2021 je suma životného minima 218,06 € / mesiac.

Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2022

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka závisí od výšky životného minima (ŽM),  ale aj od základu dane daňovníka. Suma životného minima platná od 1.júla 2021 do 30.6.2022 je 218,06 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka:

 • základ dane do 20 235,97 € (92,8 x ŽM), tak nezdaniteľná časť základu dane je 381,61 € mesačne (4 579,26 € ročne)
 • základ dane vyšší ako 20 235,97 € (vyšší ako 92,8 x ŽM), tak nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta: 44,2 x životné minimum (9 638,25 €) – ¼ základu dane (základ dane : 4)
 • ak je základ dane vyšší ako 38 553 €, tak nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Nezdaniteľnáčasť na manžela /manželku:

Základ dane do 38 553 € (176,8 x ŽM) , tak nezdaniteľná časť na manželku:

 •  nedosiahla vlastný príjem: NČZD na manželku je 19,2 x ŽM =4 186,75 €
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý nepresiahol 19,2 x ŽM, t.j. 4 186,75 €: NČZD na manželku /manžela) = 4 186,75 € - vlastný príjem manželky (manžela)
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý presiahol 19,2 x ŽM, t.j. 4 186,75 €:  NČZD na manželku (manžela) = 0,00 €

Základ dane vyšší ako 38 553 €, tak nezdaniteľná časť namanželku:

 • nedosiahla vlastný príjem: NČZD na manželku (manžela) = (63,4 x ŽM)  –   ¼  ZD = 13 825 –  ¼  ZD  
 • dosiahla vlastný príjem: NČZD na manželku (manžela) = ((63,4x ŽM)  –   ¼  ZD)– vlastný príjem manželky (manžela)

Daňový bonus v roku 2022

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie od štátu na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

O sumu daňového bonusu sa zníži odvod preddavkov na daň. Zamestnanec si môže nárok na daňový bonus uplatniť každý mesiac.

Mesačná výška daňového bonusu od 1.1.2022 do 31.1.2022

 • 47,14 € - dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 € - dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 € - dieťa vo veku od 15 rokov

Nárok na uplatnenie daňového bonusu:

 • príjmy zamestnanca dosiahli aspoň polovicu minimálnej mzdy – 323 € mesačne (3 876 €/ročne),
 • zamestnanec vypíše a podpíše tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov  zo závislej činnosti v časti týkajúcej sa daňového bonusu,
 • zamestnanec doloží zamestnávateľovi rodný list dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak toto dieťa navštevuje strednú alebo vysokú školu v dennej forme štúdia.

Sadzba dane v roku 2022

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zúčtovanej a vyplatenej zamestnancovi v roku 2022 je:

 • 19% z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne mesačne sumu 3 212,75 € vrátane
 • 25% zo sumy prevyšujúcej sumu 3 212,75 € mesačne

Vypočítaný preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu, ak si ho daňovník uplatnil.

Daň za rok 2022 sa nevyrubí a neplatí, ak daň za rok 2022 nepresiahne 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy za rok 2022 nepresiahnu 2 289,63 €.

Naučte sa s nami spracovávať mzdovú agendu. Pozrite si nové termíny kurzu Mzdové účtovníctvo.

Viac článkov zo sveta účtovníctva, kurzov a podnikania

Účtovníctvo
23.1.2023 16:01
 • 
3 minúty
Minimálna mzda a mzdové príplatky roku 2023
Minimálna mzda v roku 2023 je 700 €. Čo všetko ovplyvňuje minimálna mzda a aká je výška príplatkov v roku 2023 ? So zmenou výšky minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu.
Kurzy
24.3.2021 16:04
 • 
2 minúty
Online kurz účtovníctva
Študuj s nami účtovníctvo online. Online kurz účtovníctva aj pre úplných začiatočníkov. Naučíš sa základy podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky. Dnes sa prihlás, zajtra študuj :-)
Kurzy
26.3.2021 14:22
 • 
3 minúty
Ako si vybrať správny kurz?
Ak uvažuješ, že absolvuješ nejaký kurz, tak je veľmi dôležité, aby si si vybral kurz, ktorý je pre teba vhodný. Dôvod je prostý - ak začneš kurz, ktorý ti z akéhokoľvek dôvodu nesedí, tak sa ti nebude chcieť učiť a bude to celé takpovediac k ničomu. 

Nečakaj.

Rezervuj si miesto na kurze, zaberie ti to len minútu.