Online

Kurz účtovníctva zadarmo cez úrad práce

Hľadáš cestu za lepším uplatnením? Poď na kurz účtovníctva, môžeš ho mať úplne zadarmo cez projekt Repas+ alebo projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Projekt Repas +

Repas+ je projekt realizovaný úradom práce, ktorý má uchádzačom o zamestnanie pomôcť uplatniť sa na trhu práce pomocou rekvalifikácie. Ak si v evidencii na úrade práce akouchádzač o zamestnanie, môžeš požiadať o preplatenie kurzu účtovníctva cez projekt Repas+.

1.

Ak si v evidencii na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie

2.

Vyplníš si prihlášku na náš kurz účtovníctva

3.

Po prijatí tvojej prihlášky ti pošleme tlačivá Repas+ na adresu

4.

Tlačivá Repas+ odovzdáš na úrade práce najneskôr 15 dní pred termínom začatia kurzu
 • Po vyplnení prihlášky, ti odošleme na adresu všetky potrebné tlačivá Repas+ pre úrad práce Tlačivá pre úrad práce.
 • Keď od nás tlačivá Repas+ obdržíš, doplníš si svoje osobné údaje a následne tieto tlačivá, v čo najkratšom čase, odnesieš na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - na oddelenie Poradenstva a vzdelávania.
 • Nezabudni, tlačivá Repas+ je potrebné odovzdať na úrad práce najneskôr 15 dní pred termínom začatia kurzu.
 • Vyhodnotenie žiadosti. Po odovzdaní tlačív Repas+, úrad práce tvoju žiadosť posúdi do termínu začatia kurzu. Po tom, ako ti úrad práce oznámi svoje stanovisko, informuj nás na telefonicky na 0911 20 20 11 alebo mailom na info@savzdelaj.sk, aby sme ti mohli zaslať organizačné pokyny.
 • Schválená žiadosť. Keď nám oznámiš, že ti úrad práce kurz schválil, zašleme ti učebné materiály a informácie ohľadom pripojenie sa do online učebne.

Dôležité informácie o preplatení kurzu cez projekt Repas

 • Žiadosť Repas+ musí byť na úrade práce podaná 15 dní pred termínom začatia kurzu.
 • Úrad práce pri schvaľovaní žiadosti posudzuje každého uchádzača individuálne. Pri procese schvaľovania môže úrad práce prihliadať na vzdelanie, predchádzajúce zamestnanie, či dĺžku evidencie (odporúčaná dĺžka evidencie je min. 3 mesiace).
 • Ak sa počas kurzu zamestnáš, kurz ukončíš bez akýchkoľvek postihov. Avšak je dôležité nám to oznámiť, aby ti úrad práce preplatil absolvovanú časť kurzu.
 • Ak ti úrad práce tvoju žiadosť neschváli, kurzu sa nemusíš zúčastniť. Ak sa rozhodneš kurz absolvovať ako samoplatiteľ, si u nás vítaný.  

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Cieľom národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa je podpora zamestnanosti zamestnancov, jednotlivcov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt Nestrať prácu vzdelávaj sa, tak dáva príležitosť jednotlivcom (zamestnancom, mamičkám na materskej, rodičovskej, živnostníkom, externým študentov vysokej školy) dovzdelať sa v oblasti, ktorú si vyberú, a tak získať nové odborné vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.

1.

Zaeviduješ sa na úrade práce ako záujemca o zamestnanie

2.

Vyplníš si prihlášku na náš kurz účtovníctva

3.

Po prijatí tvojej prihlášky ti pošleme tlačivá pre úrad práce na adresu

4.

Tlačivá odovzdáš na úrade práce najneskôr 21 dní pred termínom začatia kurzu
 • Zaeviduješ sa na úrade práce ako záujemca o zamestnanie.
 • Vyplníš si prihlášku na našom webe. Po vyplnení prihlášky, ti odošleme na adresu všetky potrebné tlačivá pre úrad práce.
 • Tlačivá pre úrad práce. Keď od nás tlačivá obdržíš, odovzdáš ich na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 dnípred termínom začatia kurzu.
 • Vyhodnotenie žiadosti. Po odovzdaní tlačív, úrad práce tvoju žiadosť posúdi do termínu začatia kurzu. Po tom, ako ti úrad práce oznámi svoje stanovisko, informuj nás na telefonicky na 0911 20 20 11 alebo mailom na info@savzdelaj.sk, aby sme ti mohli zaslať organizačné pokyny.
 • Schválená žiadosť. Keď nám oznámiš, že ti úrad práce kurz schválil, zašleme ti učebné materiály a informácie ohľadom pripojenie sa do online učebne.

Dôležité informácie o preplatení kurzu cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa

 • V prípade podania žiadosti o preplatenie kurzu cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa, musí byť žiadateľ už zaevidovaný na úrade práce ako Záujemca o zamestnanie.
 • Záujemca o zamestnanie (ZoZ) môže požiadať o preplatenie kurzu cez tento projekt iba jeden krát. To znamená, že pokiaľ záujemcovi o zamestnanie bol už kurz cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa raz schválený, druhú krát mu už žiadosť úrad práce neschváli, resp. nepreplatí.
 • Žiadosť musí byť na úrade práce podaná 21 dní pred termínom začatia kurzu.
 • Úrad práce pri schvaľovaní žiadosti posudzuje každého uchádzača individuálne, kurz nie je automaticky schválený každému účastníkovi.
 • V prípade neschválenia žiadosti úradom práce, môžeš svoju účasť na kurz zrušiť alebo absolvovať kurz ako samoplatiteľ.

Nečakaj.

Rezervuj si miesto na kurze, zaberie ti to len minútu.