Online

Kurz účtovníctva zadarmo cez úrad práce

Hľadáš cestu za lepším uplatnením? Poď na kurz účtovníctva, môžeš ho mať úplne zadarmo cez nový národný projekt Zručnosti pre trh práce.
Od 8.4.2024 máš možnosť bezplatne získať finančnú podporu na rekvalifikačný kurz účtovníctva

Projekt pre nezamestnaných

Projekt realizovaný úradom práce, ktorý má uchádzačom o zamestnanie pomôcť uplatniť sa na trhu práce pomocou rekvalifikácie. Ak si v evidencii na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, môžeš požiadať úrad práce o preplatenie kurzu účtovníctva.

1.

Ak si v evidencii na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie

2.

Vyplníš si prihlášku na náš kurz účtovníctva

3.

Po prijatí tvojej prihlášky ti pošleme poštou na adresu Žiadosť o preplatenie kurzu

4.

Žiadosť, ktorú ti odošleme poštou na adresu, odovzdáš na úrade práce najneskôr 30 dní pred termínom začatia kurzu
 • Po vyplnení prihlášky, ti odošleme na adresu všetky potrebné tlačivá pre úrad práce.
 • Keď od nás tlačivá (žiadosť) obdržíš, doplníš si svoje osobné údaje a následne tieto tlačivá, v čo najkratšom čase, odnesieš na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - na oddelenie Poradenstva a vzdelávania.
 • Nezabudni, tlačivá (žiadosť o preplatenie kurzu)  je potrebné odovzdať na úrad práce najneskôr 30 dní pred termínom začatia kurzu.
 • Vyhodnotenie žiadosti. Po odovzdaní tlačív, úrad práce tvoju žiadosť posúdi do termínu začatia kurzu. Potom, ako ti úrad práce oznámi svoje stanovisko, informuj nás na telefonicky na 0911 20 20 11 alebo mailom na info@savzdelaj.sk, aby sme ti mohli zaslať organizačné pokyny.
 • Schválená žiadosť. Keď nám oznámiš, že ti úrad práce kurz schválil, zašleme ti učebné materiály a informácie ohľadom pripojenie sa do online učebne.

Dôležité informácie o preplatení kurzu pre nezamestnaných

 • Žiadosť musí byť na úrade práce podaná 30 dní pred termínom začatia kurzu.
 • Úrad práce pri schvaľovaní žiadosti posudzuje každého uchádzača individuálne. Pri procese schvaľovania môže úrad práce prihliadať na vzdelanie, predchádzajúce zamestnanie, či dĺžku evidencie (odporúčaná dĺžka evidencie je min. 3 mesiace).
 • Ak sa počas kurzu zamestnáš, kurz ukončíš bez akýchkoľvek postihov. Avšak je dôležité nám to oznámiť, aby ti úrad práce preplatil absolvovanú časť kurzu.
 • Ak ti úrad práce tvoju žiadosť neschváli, kurzu sa nemusíš zúčastniť. Ak sa rozhodneš kurz absolvovať ako samoplatiteľ, si u nás vítaný.  

Projekt pre zamestnaných, mamičky na MD

Cieľom národného projektu Zručnosti pre trh práce je podpora zamestnanosti zamestnancov, jednotlivcov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt tak dáva príležitosť jednotlivcom (zamestnancom, mamičkám na materskej, rodičovskej) dovzdelať sa v oblasti, ktorú si vyberú, a tak získať nové odborné vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.

1.

Zaeviduješ sa na úrade práce ako Záujemca o zamestnanie

2.

Vyplníš si prihlášku na náš kurz účtovníctva

3.

Po prijatí tvojej prihlášky ti pošleme tlačivá - Žiadosť o preplatenie kuru pre úrad práce

4.

Tlačivá - Žiadosť o preplatenie kurzu odovzdáš na úrade práce najneskôr 30 dní pred termínom začatia kurzu
 • Zaeviduješ sa na úrade práce ako Záujemca o zamestnanie.
 • Vyplníš si prihlášku na našom webe. Po vyplnení prihlášky, ti odošleme na adresu všetky potrebné tlačivá pre úrad práce.
 • Tlačivá pre úrad práce. Keď od nás tlačivá obdržíš, odovzdáš ich na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny najneskôr 31 dní pred termínom začatia kurzu.
 • Vyhodnotenie žiadosti. Po odovzdaní tlačív, úrad práce tvoju žiadosť posúdi do termínu začatia kurzu. Po tom, ako ti úrad práce oznámi svoje stanovisko, informuj nás na telefonicky na 0911 20 20 11 alebo mailom na info@savzdelaj.sk, aby sme ti mohli zaslať organizačné pokyny.
 • Schválená žiadosť. Keď nám oznámiš, že ti úrad práce kurz schválil, zašleme ti učebné materiály a informácie ohľadom pripojenie sa do online učebne.

Dôležité informácie o preplatení kurzu pre zamestnaných, mamičky na MD

 • V prípade podania žiadosti o preplatenie kurzu cez projekt Zručnosti pre trh práce, musí byť žiadateľ už zaevidovaný na úrade práce ako Záujemca o zamestnanie.
 • Žiadosť musí byť na úrade práce podaná 30 dní pred termínom začatia kurzu.
 • Úrad práce pri schvaľovaní žiadosti posudzuje každého uchádzača individuálne, kurz nie je automaticky schválený každému účastníkovi.
 • V prípade neschválenia žiadosti úradom práce, môžeš svoju účasť na kurz zrušiť alebo absolvovať kurz ako samoplatiteľ.

Nečakaj.

Rezervuj si miesto na kurze, zaberie ti to len minútu.