Minimálna mzda a mzdové príplatky roku 2023

Minimálna mzda v roku 2023

Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť vyplatená zamestnancovi za plný pracovný úväzok. Pre rok 2023 je určená minimálna hrubá mesačná mzda zamestnanca pracujúceho na plný úväzok (40 hodinový týždenný úväzok) vo výške 700 €. Minimálna hodinová hrubá mzda zamestnanca, pri ustanovenom 40 hodinovom týždennom úväzku, pre rok 2023 predstavuje sumu 4,023 €. Z uvedenej hrubej mzdy sa platia odvody na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a daň.

Minimálna hodinová hrubá mzda v roku 2023:

 • 4,023 € za hodinu pri 40 hodinovom týždňovom úväzku + dohody
 • 4,153 € za hodinu pri 38,75 hodinovom týždňovom úväzku 
 • 4,291 € za hodinu pri 37,5 hodinovom týždňovom úväzku 

Výška minimálnej hrubej mesačnej mzdy pre rok 2023 je 700 €, existujú však niektoré profesie, resp. pracovné miesta, ktoré sú charakterom práce náročnejšie ako iné, a teda majú iný koeficient minimálnych mzdových nárokov.  Podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca, Zákonník práce (v prílohe č. 1) rozlišuje a charakterizuje 6. stupňov náročnosti pracovných miest.

 • 1. stupeň náročnosti – patria sem základné manipulačné, pomocné či prípravné práce vykonávané podľa postupov a pokynov nadriadeného (napr. dokladač tovaru, upratovačka, pomocný robotník),
 • 2. stupeň náročnosti – zahŕňa najmä rutinné odborné práce, jednoduché remeselné práce alebo sanitárne práce v zdravotníctve (napr. pokladník, predavač, administratívny pracovník),
 • 3. stupeň náročnosti – sem spadajú ucelené odborné práce, zabezpečovanie menej zložitých agend, či rôzne druhy tvorivých remeselných prác, taktiež práce so zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu (napr. ekonóm, elektrikár, vodič autobusu, zdravotná sestra, účtovník),
 • 4. stupeň náročnosti – do tejto skupiny sa zaraďuje zabezpečovanie odborných agend a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú psychickú námahu, okrem toho aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. vedúci prevádzky, inštruktor autoškoly),
 • 5. stupeň náročnosti – tu patria koncepčné, špecializované tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou a aj odborné práce v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí (napr. manažér výroby, obchodný manažér, všeobecný lekár),
 • 6. stupeň náročnosti – sem sa začleňuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami a tiež špecializované práce v zdravotníckej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí, okrem toho aj riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov (napr. výkonný a generálny riaditeľ).

Príplatky a mzdové zvýhodnenia v roku 2023

Od roku 2021 sa určuje výška týchto príplatkov pevnou sumou. Na základe novely zákona, ktorá bola schválená 7.12.2022, sa od 1.6.2023 menia aj príplatky, ktoré budú opäť vychádzať z výšky minimálnej mzdy.

Príplatky a mzdové zvýhodnenia platné do 31.5.2023

 • práca v sobotu – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79€ za hodinu
 • práca v sobotu (znížený príplatok) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške 1,61€ za hodinu
 • práca v nedeľu – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške 3,58 € za hodinu
 • práca v nedeľu (znížený príplatok) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške 3,22 € za hodinu
 • nočná práca (neriziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,43 € za hodinu
 • nočná práca (neriziková – znížený príplatok) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,25 € za hodinu
 • nočná práca (riziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,79 € za hodinu
 • práca nadčas – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 25 % z priemerného zárobku
 • práca nadčas (riziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 35 % z priemerného zárobku
 • práca vo sviatok – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 100 % z priemerného zárobku
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – najmenej 0,72 € za hodinu
 • mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska – najmenej 0,72 € za hodinu
 • pracovná pohotovosť na pracovisku – za každú hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy hodinovej mzdy 4,023 €

Príplatky a mzdové zvýhodnenia platné od 1.6.2023

 • práca v sobotu – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 2,012 € za hodinu (50% minimálnej mzdy za hodinu)
 • práca v sobotu (znížený príplatok) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,810 € za hodinu (45 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • práca v nedeľu – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 4,023 € za hodinu (100% minimálnej mzdy za hodinu)
 • práca v nedeľu (znížený príplatok) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 3,6121 € za hodinu (90 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • nočná práca (neriziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 1,609 € za hodinu (40% minimálnej mzdy za hodinu)
 • nočná práca (neriziková – znížený príplatok) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej1,408 € za hodinu (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • nočná práca (riziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 2,012 € za hodinu (50% minimálnej mzdy za hodinu)
 • práca nadčas – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 25 % z priemerného zárobku
 • práca nadčas (riziková) – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 35 % z priemerného zárobku
 • práca vo sviatok – mzda zamestnanca + mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 100 % z priemerného zárobku
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – najmenej 0,805 € za hodinu (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
 • mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska – najmenej 0,805 € za hodinu (20 % minimálnej mzdy zahodinu)
 • pracovná pohotovosť na pracovisku – za každú hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy hodinovej mzdy 4,023 €

 

 

Naučte sa s nami spracovávať mzdy na akreditovanom kurze Mzdové účtovníctvo a personalistika.

Prihlásiť sa na kurz Mzdové účtovníctvo a personalistika.

Viac článkov zo sveta účtovníctva, kurzov a podnikania

Kurzy
24.3.2021 16:04
 • 
2 minúty
Online kurz účtovníctva
Študuj s nami účtovníctvo online. Online kurz účtovníctva aj pre úplných začiatočníkov. Naučíš sa základy podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky. Dnes sa prihlás, zajtra študuj :-)
Účtovníctvo
11.1.2023 16:28
 • 
3 minúty
Minimálna mzda a mzdové veličiny v roku 2022
Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť vyplatená zamestnancovi za plný pracovný úväzok. Aká je výška minimálne mzdy v roku 2022 a ako ovplyvňuje príplatky? So zmenou výšky minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu.
Kurzy
26.3.2021 14:22
 • 
3 minúty
Ako si vybrať správny kurz?
Ak uvažuješ, že absolvuješ nejaký kurz, tak je veľmi dôležité, aby si si vybral kurz, ktorý je pre teba vhodný. Dôvod je prostý - ak začneš kurz, ktorý ti z akéhokoľvek dôvodu nesedí, tak sa ti nebude chcieť učiť a bude to celé takpovediac k ničomu. 

Nečakaj.

Rezervuj si miesto na kurze, zaberie ti to len minútu.