Oplatí sa absolvovať kurz účtovníctva?

Väčšina ľudí si spomenie na témy spojené s účtovníctvom najmä počas daňovej sezóny, avšak účtovníctvo je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás, či už priamo alebo nepriamo.

Aj keď sa nechystáš pracovať ako účtovník či podnikať, základy účtovníctva ti môžu pomôcť nielen čo sa týka finančného plánovania, ale aj správneho zostavovania rodinného rozpočtu.

V tomto článku sa pozrieme na to, prečo by si sa mal rozhodnúť práve pre kurz účtovníctva, čo ti kurz prinesie a aké uplatnenie s kurzom môžeš získať.

Kurz účtovníctva ťa má v prvom rade naučiť spracovávať účtovníctvo a mzdy podnikateľským subjektom.

Využiť tieto vedomosti môžeš však naozaj rôznorodo a je možné uberať sa niekoľkými smermi, a to od práce účtovníka, vlastné podnikanie, využitie v osobnom živote, až po zamestnanie, ktoré nemusí na prvý pohľad súvisieť s účtovníctvom, avšak stretneš sa s ním aj v rámci inej, zdanlivo nesúvisiacej profesie.

Účtovníctvo a jeho uplatnenie v bežnom živote

Účtovníctvo ti na prvý pohľad nemusí nič hovoriť, ale princípy účtovníctva uplatňujeme skoro v každom rozhodnutí, ktoré robíme. Napríklad keď v obchode počítaš, či ti predavač vydal správne je paralelou účtovníka, ktorý zisťuje, či má podnik odpovedajúci finančný obrat.

Avšak ak sa vyznáš v účtovníctve viac a začneš rozmýšľať ako účtovník, dokážeš to využiť aj inak.

Ak si chceš stanoviť rozpočet, či už pre seba, alebo pre tvoju domácnosť, dokážeš využiť princípy, ktoré vychádzajú z účtovníctva napríklad pri prerozdeľovaní tvojej výplaty. Tým, že si navrhneš rozpočet pre očakávané výdavky dokážeš ovplyvniť to, koľko ušetríš. A to je dôležité nielen z hľadiska dlhodobých cieľov, ako sú dôchodok či kúpa bytu, ale aj každodenných, bežných vecí, ako sú kupovanie jedla či cestovanie.

Taktiež môžeš sledovať, prípadne značiť tvoje výdavky a upravovať rozpočet podľa nových plánov či informácii. Toto všetko ti pomôže ušetriť peniaze a zorientovať sa v tvojej životnej situácii lepšie.

Účtovníctvo a podnikanie

Účtovníctvo je jazykom podnikania.

Účtovníctvo je väčšinou v podnikaní každodennou rutinou, či už ide o vystavovanie faktúr alebo drobné nákupy. To však nie je všetko. Účtovníctvo samozrejme nie je len o tom, že si urobíš výkaz zdonútenia.

Ak podnikáš alebo plánuješ podnikať, tak účtovníctvu rozumieť potrebuješ, a to hneď z viacerých dôvodov. Každý podnikateľ je povinný viesť účtovníctvo, či už začneš podnikať ako živnostník, ktorý musí viesť jednoduché účtovníctvo alebo či si založíš eseročku, kde musíš účtovať podvojne.

V prvom rade si treba uvedomiť, že účtovníctvo vedieme v dvoch sústavách. V sústave jednoduchého účtovníctva a sústave podvojného účtovníctva.

V sústave jednoduchéhoúčtovníctva môžu účtovať:

  • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní do obchodného registra,
  • fyzické osoby , ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. príjmy zo živnosti, z poľnohospodárskej výroby, príjmy znalcov,tlmočníkov, z vytvorenia diela a pod.)
  • občianske združenie,  jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu,
  • združenia právnických osôb,  spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskovéorganizácie  poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú.

Ostatní podnikatelia (obchodné spoločnosti, družstvo,) sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Občianske združenia, cirkev a pod. majú povinnosť účtovať s sústave podvojného účtovníctva, ak podnikajú alebo ak ich príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu (ak splnia zákonom stanovené podmienky). V sústavepodvojného účtovníctva môžu dobrovoľne účtovať aj podnikatelia,  ktorí nie sú zapísaní v Obchodnomregistri.

Rozdielom oboch sústav je technika účtovania a spôsob stanovenia základu dane.

V podvojnom účtovníctve vedieme detailnejšiu a podrobnejšiu evidenciu ako v jednoduchom účtovníctve. V podvojnom účtovníctve účtujeme o nákladoch a výnosoch, kedy sú náklady a výnosy účtované v momentne ich vzniku, teda pri vystavení faktúry nie pri úhrade faktúry, teda pri znížení alebo zvýšení peňažných prostriedkov.

V jednoduchom účtovníctve účtujeme o príjmoch a výdavkoch, čo v praxi znamená , že do účtovníctva nám vstupujú príjmy a výdavky až pri úhrade. Faktúry za tovary, či služby zaúčtujeme až po ich úhrade, resp. dňom ich reálnej úhrady.

Vďaka účtovníctvu môžeš lepšie porozumieť finančným správam a tomu, čo konkrétne čísla predstavujú.

Tým, že vidíš svoje príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) a dokážeš si to porovnať napr. s minulým rokom dostávaš presný obraz toho, akosa ti darí a aká je finančná situácia tvojej spoločnosti či živnosti. Dokážeš si navrhnúť odpovedajúci rozpočet a urobiť zmeny, ktorým by si bez porozumenia účtovníctvu navrhnúť nemohol. A aj vďaka tomu môžeš prosperovať a robiť lepšie finančné rozhodnutia.

Účtovníctvo a zamestnanie

Kurz účtovníctva ti môže pomôcť sa uplatniť aj v inej oblasti ako je spracovanie účtovníctva. Napríklad administratíva, kde sa určite stretneš s dodávateľskými a odberateľskými faktúrami, či poštovými poplatkami,alebo banka, kde sa stretneš s výbermi a vkladmi hotovosti, či zdokladovaním príjmu prostredníctvom daňového priznania.

Takže vedomosti, ktoré získaš na kurze účtovníctva určite zúžitkuješ.

Toto bol len pár z mnohých príkladov zamestnania vktorom ti náš kurz môže pomôcť.

Účtovníctvo a práca ako účtovník

Na trhu je stále nedostatok účtovníkov, a ak si naozaj dobrý, uplatnenie určite nájdeš. Ak sa bojíš, že je na trhu málo ponúk, tak napríklad najväčší pracovný portál, profesia uvádza viac ako 300 ponúk na pozíciu označenúako účtovník. A to hovoríme iba o jednom portáli, ktorý zverejňuje ponuky práce, možností existuje samozrejme viac. :)

Náš kurz účtovníctva ťa na takúto prácu pripraví nielen teoreticky, ale aj prakticky. Po tom, čo sú ti objasnené základné teoretické pojmy si budeš môcť vyskúšať prácu s účtovníckym softvérom(programom).

Účtovnícke programy sú v našej digitálnej, modernejdobe nesmierne populárne a dôležité a budeš ich využívať v rámci pozície účtovníka veľmi často. Ak si pozrieš popis akejkoľvek profesie účtovníka, tak 99,9% znich bude vyžadovať prácu s nejakým účtovníckym programom. Práve z tohto dôvoduje náš kurz navrhnutý veľmi prakticky, s dôrazom na pretavenie získaných teoretických poznatkov do praxe.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získaš taktiež certifikát. 

Vďaka takejto príprave sa tvoje šance na úspech prihľadaní práce na pozíciu účtovníka rozhodne zvýšia. :)

Nezabudni však na samoštúdium a tiež neustále opakovanie a precvičovanie toho, čo si sa naučil. Ak chceš pracovať v akejkoľvek oblasti, tak sa potrebuješ neustále vzdelávať a ísť s dobou.

Ak uvažuješ o kurze účtovníctva, neváhaja vyber si termín už dnes

Viac článkov zo sveta účtovníctva, kurzov a podnikania

Účtovníctvo
23.1.2023 16:01
 • 
3 minúty
Minimálna mzda a mzdové príplatky roku 2023
Minimálna mzda v roku 2023 je 700 €. Čo všetko ovplyvňuje minimálna mzda a aká je výška príplatkov v roku 2023 ? So zmenou výšky minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu.
Kurzy
24.3.2021 16:04
 • 
2 minúty
Online kurz účtovníctva
Študuj s nami účtovníctvo online. Online kurz účtovníctva aj pre úplných začiatočníkov. Naučíš sa základy podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky. Dnes sa prihlás, zajtra študuj :-)
Účtovníctvo
11.1.2023 16:28
 • 
3 minúty
Minimálna mzda a mzdové veličiny v roku 2022
Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť vyplatená zamestnancovi za plný pracovný úväzok. Aká je výška minimálne mzdy v roku 2022 a ako ovplyvňuje príplatky? So zmenou výšky minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu.

Nečakaj.

Rezervuj si miesto na kurze, zaberie ti to len minútu.